Od 10 lat celem Stowarzyszenia jest stworzenie systemu wiarygodnej oceny potencjału rynku urządzeń grzewczych w Polsce. Jest to wspólny interes całej branży i Stowarzyszenie liczy na poparcie swojej idei, także przez marki nie będące członkami Stowarzyszenie. Prawidłową strategię działania firmy można budować na podstawie wiarygodnej wiedzy na temat swojej pozycji rynkowej i jego potencjału. Na tej podstawie można podejmować decyzję np. na który segment rynku należy położyć szczególny nacisk, znając swoje możliwości w firmie, oraz która linie produktową rozwijać. Jest wspólny interes wszystkich, dlatego liczymy tutaj na szeroka współpracę i zaangażowanie.

Celem Stowarzyszenia jest także rozwój nowoczesnych technik grzewczych OZE, które w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu tradycyjnych źródeł energii, będą nabierać coraz większej dynamiki, a zadaniem Stowarzyszenia jest także rozwój zainteresowania i edukowania inwestorów i specjalistów branżowych w tej kwestii. Od początku swojej działalności SPIUG aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących kształtowanie uwarunkowań prawnych - obecnie głównie przy okazji prac nad Ustawą o OZE oraz wdrażaniu postanowień Dyrektyw Unijnych, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z nasza branżą, oraz monitoringu wprowadzanych systemów wsparcia dla OZE w zakresie.

Stawiamy na aktywną współpracę i wymianę doświadczeń z bliźniaczymi organizacjami w Europie i na świecie, np. EHI. Pragniemy mieć wpływ i kształtować uwarunkowania prawne, powstającej ustawy o OZE, przepisów implementujących na rynek polski zasad określonych w dyrektywie unijnej 2009/28/WE, zapisów norm o tematyce grzewczej, przepisów obowiązujących w naszym środowisku, czy wymagań "Prawa budowlanego".

Dbamy o edukację środowisk instalatorów, szczególnie w zakresie określenia zasad pracy zapewniających zarówno bezpieczeństwo montażu, jak i późniejszej eksploatacji. Interesują nas także kwestie obowiązkowych, regularnych przeglądów instalacji oraz ustalenie procedur ich egzekwowania. Dotyczy to zarówno ukształtowania pewnej świadomości związanej z eksploatacją instalacji wśród użytkowników, ale też odpowiedzialności za "kulturę techniczną" na rynku i poziom świadczonych usług serwisowych.