Naszą misją jest:

  • wpływ na rozwój nowoczesnych technik grzewczych w Polsce

  • implementowanie rozwiązań ze Świata i Europy na polskim rynku

  • współpraca przy kształtowanie uwarunkowań prawnych i bycie partnerem przy konsultowaniu różnych przepisów i aktów prawnych

  • stworzenie rządowego systemy wspierania efektywnych energetycznie systemów ogrzewania budynków

  • edukacja środowisk instalatorów, organizowanie lub prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej

  • wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw związanych z rynkiem instalacyjno-grzewczym

  • regularne badania potencjału rynku instalacyjno-grzewczego i monitoring sytuacji tego rynku