Janusz Starościk - Prezes Zarządu Janusz Starościk - Prezes Zarządu
janusz.staroscik@spiug.pl 
 

 

Mieczysław Zubowicz - Członek Zarządu

 

Paweł Biśta - Członek Zarządu Paweł Biśta - Członek Zarządu
pawel.bista@spiug.pl