14.062016

Raport organizacji Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)

REN21 to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, która stanowi forum wymiany informacji na temat odnawialnych źródeł energii wśród kluczowych interesariuszy. SPIUG brał aktywny udział przy tworzeniu tego raportu w zakresie konsultacji i kompletacji danych dot. ciepła z OZE w Polsce.

POBIERZ RAPORT

Skomentuj